ΔΙΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Το  πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για την προετοιμασία και την εμπέδωση των βασικών αρχών χειρισμού των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Μέσω της διετούς προετοιμασίας,  επιτυγχάνεται η υποδομή και η κάλυψη ενός μεγάλου μέρους της εξεταστέας ύλης της Γ΄ Λυκείου.