Έχεις τα πινέλα,

έχεις τα χρώματα,

ζωγράφισε τον Παράδεισο

και μπες μέσα

-Ν. Καζαντζάκης

Ο καθένας από εμάς είναι ένας ζωγράφος που χρησιμοποιώντας ως πινέλα και χρώματα τις ικανότητες και δυνατότητές του, θα φτιάξει ένα μοναδικό πίνακα. Αυτόν της ζωής του.

Τα φροντιστήρια Έψιλον αξιοποιούν τις ικανότητες και τις δυνατότητές σας, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά σας!

Συγκρότηση ομοιογενών – ολιγομελών τμημάτων

Ατομική συνέντευξη του μαθητή με τον Υπεύθυνο σπουδών, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, ώστε με τη διαπροσωπική επαφή να καλλιεργηθεί σταδιακά μια αμεσότητα στην επικοινωνία, στοιχείο απαραίτητο για κάθε επιτυχημένη  συνεργασία.

Συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων 6-8 ατόμων που εξασφαλίζει υψηλή εκπαιδευτική ποιότητα και ομαλούς ρυθμούς στη μετάδοση και αφομοίωση της ύλης. Τα τμήματα συγκροτούνται ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών και την δυναμική του τμήματος.

ΕΨΙΛΟΝ group 3-5 ατόμων για αριστούχους μαθητές με υψηλούς στόχους και επιδόσεις. Ο ολιγομελής τους χαρακτήρας συνδυάζει όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.

Συγκρότηση ομοιογενών – ολιγομελών τμημάτων

Ατομική συνέντευξη του μαθητή με τον Υπεύθυνο σπουδών, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, ώστε με τη διαπροσωπική επαφή να καλλιεργηθεί σταδιακά μια αμεσότητα στην επικοινωνία, στοιχείο απαραίτητο για κάθε επιτυχημένη  συνεργασία.

Συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων 6-8 ατόμων που εξασφαλίζει υψηλή εκπαιδευτική ποιότητα και ομαλούς ρυθμούς στη μετάδοση και αφομοίωση της ύλης. Τα τμήματα συγκροτούνται ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών και την δυναμική του τμήματος.

ΕΨΙΛΟΝ group 3-5 ατόμων για αριστούχους μαθητές με υψηλούς στόχους και επιδόσεις. Ο ολιγομελής τους χαρακτήρας συνδυάζει όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.
Το διδακτικό προσωπικό των φροντιστηρίων μας είναι συγγραφείς – καθηγητές καταξιωμένοι στη συνείδηση γονιών και μαθητών για την ποιότητα της διδακτικής και συγγραφικής τους δουλειάς.

 

Είναι για εμάς σταθεροί και πολύτιμοι συνεργάτες.

Διατηρούν πολυετή συνεργασία με τα φροντιστήρια Έψιλον με πολυετή θητεία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απολαμβάνουν εργασιακή σταθερότητα. Αυτό συμβάλλει στο να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στους μαθητές.

Είναι Καθηγητές ειδικευμένοι ανά τομέα, αντικείμενο και μάθημα και επιλέγονται προσεκτικά με βάση τον τομέα ειδίκευσής τους.

Συμμετέχουν ενεργά στη συνδιαμόρφωση των τμημάτων, των διαγωνισμάτων και συγγραμμάτων.

Αξιολογούνται συνεχώς για τη δουλειά τους.

Ακολουθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης της ύλης, προσαρμόζοντάς τα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους.

Αφιερώνουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Αναθέτουν επιπλέον εργασίες που περιλαμβάνουν προσομοιωτικές ασκήσεις, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών ακόμη και με τα πιο δύσκολα σημεία της ύλης.

Καθηγητές

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό των φροντιστηρίων μας είναι συγγραφείς – καθηγητές καταξιωμένοι στη συνείδηση γονιών και μαθητών για την ποιότητα της διδακτικής και συγγραφικής τους δουλειάς.

 

Είναι για εμάς σταθεροί και πολύτιμοι συνεργάτες.

Διατηρούν πολυετή συνεργασία με τα φροντιστήρια Έψιλον με πολυετή θητεία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απολαμβάνουν εργασιακή σταθερότητα. Αυτό συμβάλλει στο να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στους μαθητές.

Είναι Καθηγητές ειδικευμένοι ανά τομέα αντικείμενο και μάθημα και επιλέγονται προσεκτικά με βάση τον τομέα ειδίκευσής τους.

Συμμετέχουν ενεργά στη συνδιαμόρφωση των τμημάτων, των διαγωνισμάτων και συγγραμμάτων.

Αξιολογούνται συνεχώς για τη δουλειά τους.

Ακολουθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης της ύλης, προσαρμόζοντας τα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους.

Αφιερώνουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Αναθέτουν επιπλέον εργασίες που περιλαμβάνουν προσομοιωτικές ασκήσεις με στόχο την εξοικείωση των μαθητών ακόμη και με τα πιο δύσκολα σημεία της ύλης.

Εκδόσεις

Με την έναρξη των μαθημάτων διατίθεται η βιβλιογραφία του φροντιστηρίου μας για όλες τις τάξεις του Λυκείου, απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Εξετάσεων.

 

Τα βιβλία μας καλύπτουν όλα τα μαθήματα κάθε τάξης και υποστηρίζουν τη μεθοδολογία μας με 61 τίτλους των εκδόσεων του Έψιλον.

Αποτελούν προϊόν πολύχρονης συνεργασίας των συγγραφικών μας ομάδων, που διαρκώς αναπροσαρμόζεται με ετήσια ανανεώσιμο υλικό, δομημένο στο εκπαιδευτικό μας ύφος και στο κριτικό πνεύμα των εξετάσεων.

Διαθέτουμε στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά βιβλία, με πλήθος ασκήσεων και διαφορετικού τύπου εργασίες, ώστε η προετοιμασία των υποψηφίων να ανταποκρίνεται στο πνεύμα και στο επίπεδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εκδόσεις

Με την έναρξη των μαθημάτων διατίθεται η βιβλιογραφία του φροντιστηρίου μας για όλες τις τάξεις του Λυκείου, απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Εξετάσεων.

 

Τα βιβλία μας καλύπτουν όλα τα μαθήματα κάθε τάξης και υποστηρίζουν τη μεθοδολογία μας με 61 τίτλους των εκδόσεων του Έψιλον.

Αποτελούν προϊόν πολύχρονης συνεργασίας των συγγραφικών μας ομάδων που διαρκώς αναπροσαρμόζεται με ετήσια ανανεώσιμο υλικό, δομημένο στο εκπαιδευτικό μας ύφος και στο κριτικό πνεύμα των εξετάσεων.

Διαθέτουμε στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά βιβλία, με πλήθος ασκήσεων και διαφορετικού τύπου εργασίες, ώστε η προετοιμασία των υποψηφίων να ανταποκρίνεται στο πνεύμα και στο επίπεδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα διαγωνίσματα που διενεργούνται με απόλυτη τάξη και προγραμματισμό στα φροντιστήρια Έψιλον αποτελούν ένα κομβικό στοιχείο επιτυχίας.

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε:

 • 3 κύκλους Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων.
  • Με οργανωμένη ενιαία ομάδα επιτηρητών διεξάγονται στο χώρο μας τρίωρα προγραμματισμένα εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και το ύφος των Εξετάσεων.
  • Τα Επαναληπτικά διαγωνίσματα ελέγχουν τη γνωστική επάρκεια του μαθητή, ευνοούν την κριτική και συνθετική του σκέψη.
 • Τεστ Εμπέδωσης ύλης.
  • Ολιγόλεπτα τεστ εξέτασης εκμάθησης της ύλης, εντός ωρών διδασκαλίας.
  • Ωριαία, εβδομαδιαία διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης, εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης.
  • Με θέματα σταθμισμένης δυσκολίας που επιλέγονται από ομάδες έμπειρων καθηγητών του Ομίλου Έψιλον.
  • Οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης προσιδιάζουν σε αυτές των Πανελληνίων, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών των εξετάσεων.

Διαγωνίσματα

Διαγωνίσματα

Τα διαγωνίσματα που διενεργούνται με απόλυτη τάξη και προγραμματισμό στα φροντιστήρια Έψιλον αποτελούν ένα κομβικό στοιχείο επιτυχίας.

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε:

 • 3 κύκλους Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων
  • Με οργανωμένη ενιαία ομάδα επιτηρητών διεξάγονται στο χώρο μας τρίωρα προγραμματισμένα εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και το ύφος των Εξετάσεων.
  • Τα Επαναληπτικά διαγωνίσματα ελέγχουν τη γνωστική επάρκεια του μαθητή, ευνοούν την κριτική και συνθετική του σκέψη.
 • Τεστ Εμπέδωσης ύλης
  • Ολιγόλεπτα τεστ εξέτασης εκμάθησης της ύλης, εντός ωρών διδασκαλίας.
  • Ωριαία, εβδομαδιαία διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης, εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης
  • Με θέματα σταθμισμένης δυσκολίας που επιλέγονται από ομάδες έμπειρων καθηγητών του Ομίλου Έψιλον.
  • Οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης προσιδιάζουν σε αυτές των Πανελληνίων, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών των εξετάσεων.

Προσωπικός Υπεύθυνος Καθηγητής

 • Ο Υπεύθυνος Καθηγητής πραγματοποιεί συναντήσεις με τον μαθητή και συζητά μαζί του για την εκπαιδευτική του πορεία και για τυχόν προβλήματα που ανακόπτουν την εξέλιξή της.
 • Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές του τμήματος, ο υπεύθυνος, αποσκοπεί στην ανάδειξη των μαθησιακών ικανοτήτων του μαθητή και στην ενίσχυση της κατάρτισής του.
 • Γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες κάθε μαθητή του.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξή του σε όλα τα μαθήματα και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις.
 • Τον στηρίζει ψυχολογικά, τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει συνεχώς, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους του.
 • Πέραν των προγραμματισμένων προσωπικών συναντήσεων με τον μαθητή είναι στη διάθεση των γονέων για οποιαδήποτε πληροφορία ή διαχείριση προβλήματος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού μέσω της γραμματείας.

Προσωπικός Υπεύθυνος Καθηγητής

 • Ο Υπεύθυνος Καθηγητής πραγματοποιεί συναντήσεις με τον μαθητή και συζητά μαζί του για την εκπαιδευτική του πορεία και για τυχόν προβλήματα που ανακόπτουν την εξέλιξή της.
 • Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές του τμήματος, ο υπεύθυνος, αποσκοπεί στην ανάδειξη των μαθησιακών ικανοτήτων του μαθητή και στην ενίσχυση της κατάρτισής του.
 • Γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες κάθε μαθητή του.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξή του σε όλα τα μαθήματα και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις
 • Τον στηρίζει ψυχολογικά, τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει συνεχώς επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους του.
 • Πέραν των προγραμματισμένων προσωπικών συναντήσεων με τον μαθητή είναι στη διάθεση των γονέων για οποιαδήποτε πληροφορία ή διαχείριση προβλήματος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού μέσω της γραμματείας.

Εργαλείο διασύνδεσης του γονέα με τον υπεύθυνο καθηγητή είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία edu4schools του Έψιλον, μέσα από την οποία ενημερώνεται άμεσα για την εκπαιδευτική πρόοδο του μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την υπηρεσία παρέχεται ενημέρωση για:

 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των φροντιστηρίων καθώς και το πρόγραμμα διαγωνισμάτων.
 • Τις απουσίες των μαθητών.
 • Τη συνολική αξιολόγηση, προφορική και γραπτή, κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα φοίτησής του.
 • Αναλυτικές πληροφορίες για τη φοίτηση κάθε μαθητή στο φροντιστήριο (ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, τμήμα παρακολούθησης, διδάσκων καθηγητής ανά μάθημα, κ.λπ.).

Επίσης, μέσα από την εφαρμογή, διατίθεται ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, σύστημα προσωπικών ενημερώσεων, καθώς και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαθητών και γονέων τόσο με τη Γραμματεία, όσο και με τους καθηγητές.

Εξατομικευμένη ενημέρωση επιμέλειας προόδου

Εξατομικευμένη ενημέρωση επιμέλειας προόδου

Εργαλείο διασύνδεσης του γονέα με τον υπεύθυνο καθηγητή είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία edu4schools του Έψιλον, μέσα από την οποία ενημερώνεται άμεσα για την εκπαιδευτική πρόοδο του μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την υπηρεσία παρέχεται ενημέρωση για:

 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των φροντιστηρίων καθώς και το πρόγραμμα διαγωνισμάτων.
 • Τις απουσίες των μαθητών.
 • Τη συνολική αξιολόγηση, προφορική και γραπτή, κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα φοίτησής του.
 • Αναλυτικές πληροφορίες για τη φοίτηση κάθε μαθητή στο φροντιστήριο (ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, τμήμα παρακολούθησης, διδάσκων καθηγητής ανά μάθημα, κ.λπ.).

Επίσης, μέσα από την εφαρμογή  διατίθεται ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, σύστημα προσωπικών ενημερώσεων καθώς και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαθητών και γονέων τόσο με τη Γραμματεία, όσο και με τους καθηγητές.

Ενημερώσεις

Στα Φροντιστήρια Έψιλον πραγματοποιούνται τακτικές ενημερώσεις γονέων για την πορεία κάθε μαθητή.

Οι γονείς- κηδεμόνες ενημερώνονται αναλυτικά για τις επιδόσεις των παιδιών τους στο φροντιστήριο, τις προοπτικές και τις τυχόν δυσκολίες που έχουν προκύψει.

Επιλέξτε Διδακτήριο για να δείτε τις ημερομηνίες των ενημερώσεων.

Αργυρούπολη Διδακτήριο 1

19/12/2020

03/04/2021

Αργυρούπολη Διδακτήριο 2

12/12/2020

27/03/2021

Ηλιούπολη

Αχαρναί

Μαρούσι

Ενημερώσεις

Στα Φροντιστήρια Έψιλον πραγματοποιούνται τακτικές ενημερώσεις γονέων για την πορεία κάθε μαθητή.

Οι γονείς- κηδεμόνες ενημερώνονται αναλυτικά για τις επιδόσεις των παιδιών τους στο φροντιστήριο, τις προοπτικές και τις τυχόν δυσκολίες που έχουν προκύψει.

Επιλέξτε Διδακτήριο για να δείτε τις ημερομηνίες των ενημερώσεων

Αργυρούπολη Διδακτήριο 1

8/12/2018

30/03/2019

Αργυρούπολη Διδακτήριο 2

15/12/2018

06/04/2019

Ηλιούπολη

1/12/2018

13/04/2019

Αχαρναί

1/12/2018

31/03/2019

Μαρούσι

13/10/2018

16/12/2018

13/04/2019

Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού

Τα Σεμινάρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο απευθύνονται σε όλους τους μαθητές και τους γονείς τους και κατά γενική ομολογία έχουν αποδειχθεί χρήσιμα για τους εξής λόγους:

 • συμμετέχουν εξειδικευμένοι ομιλητές – επιστήμονες που κατέχουν άριστα το αντικείμενό τους και γνωρίζουν πώς θα βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές,
 • παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι επαγγελματικές διέξοδοι που προσφέρονται,
 • δίνονται σαφείς οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου,
 • παρέχονται πρακτικές συμβουλές για την ορθή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, ώστε η μελέτη να γίνεται οργανωμένα και μεθοδικά και να ελαχιστοποιείται το άγχος του μαθητή.

Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ατομική συμβουλευτική

Εξειδικευμένο test επαγγελματικού προσανατολισμού:

 • Με στόχο την διερεύνηση των ικανοτήτων και κλίσεων του μαθητή πραγματοποιείται ειδικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και στη συνέχεια ακολουθεί ατομική συμβουλευτική.
 • Το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων δίνει στο μαθητή μια εικόνα σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τους τομείς σπουδών που του ταιριάζουν.

 

Ατομική συμβουλευτική:

Πραγματοποιούνται εξατομικευμένες συναντήσεις με ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού μετά τη διενέργεια του τεστ. Με βάση το ιδιαίτερο προφίλ κάθε μαθητή, ο ειδικός προσανατολισμού θα συμβουλεύσει το μαθητή σχετικά με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξει και τις μορφωτικές και επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν σε αυτήν.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού

Τα Σεμινάρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο απευθύνονται σε όλους τους μαθητές και τους γονείς τους και κατά γενική ομολογία έχουν αποδειχθεί χρήσιμα για τους εξής λόγους:

 • συμμετέχουν εξειδικευμένοι ομιλητές – επιστήμονες που κατέχουν άριστα το αντικείμενό τους και γνωρίζουν πώς θα βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές,
 • παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι επαγγελματικές διέξοδοι που προσφέρονται,
 • δίνονται σαφείς οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου,
 • παρέχονται πρακτικές συμβουλές για την ορθή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, ώστε η μελέτη να γίνεται οργανωμένα και μεθοδικά και να ελαχιστοποιείται το άγχος του μαθητή.

Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ατομική συμβουλευτική

Εξειδικευμένο test επαγγελματικού προσανατολισμού:

 • Με στόχο την διερεύνηση των ικανοτήτων και κλίσεων του μαθητή πραγματοποιείται ειδικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και στη συνέχεια ακολουθεί ατομική συμβουλευτική.
 • Το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων δίνει στο μαθητή μια εικόνα σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τους τομείς σπουδών που του ταιριάζουν.

 

Ατομική συμβουλευτική:

Πραγματοποιούνται εξατομικευμένες συναντήσεις με ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού μετά τη διενέργεια του τεστ. Με βάση το ιδιαίτερο προφίλ κάθε μαθητή ο ειδικός προσανατολισμού θα συμβουλεύσει το μαθητή σχετικά με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξει και τις μορφωτικές και επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν σε αυτήν.

Ψυχολογική υποστήριξη

Τα φροντιστήρια Έψιλον επικεντρώνονται στις ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του μαθητή πραγματοποιώντας:

 • Σεμινάρια διαχείρισης άγχους των εξετάσεων από εξειδικευμένους συνεργάτες ψυχολόγους.
 • Σεμινάρια διαχείρισης χρόνου και αποδοτικών τρόπων μελέτης από ειδικούς επιστήμονες.
 • Προσωπικές συναντήσεις με ειδικό σύμβουλο ψυχολόγο για ορθή διαχείριση του άγχους.
 • Σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων.
 • Κοινωνικές και αθλητικές δράσεις που προάγουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και συμβάλλουν στη ψυχική εκτόνωση και υγεία των μαθητών μας.

Ψυχολογική υποστήριξη

Τα φροντιστήρια Έψιλον επικεντρώνονται στις ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του μαθητή πραγματοποιώντας:

 • Σεμινάρια διαχείρισης άγχους των εξετάσεων από εξειδικευμένους συνεργάτες ψυχολόγους.
 • Σεμινάρια διαχείρισης χρόνου και αποδοτικών τρόπων μελέτης από ειδικούς επιστήμονες.
 • Προσωπικές συναντήσεις με ειδικό σύμβουλο ψυχολόγο για ορθή διαχείριση του άγχους.
 • Σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων.
 • Κοινωνικές και αθλητικές δράσεις που προάγουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και συμβάλλουν στη ψυχική εκτόνωση και υγεία των μαθητών μας.

Με απόλυτη συνέπεια, ειλικρίνεια και συναίσθηση ευθύνης απέναντι στους μαθητές και στις οικογένειές τους:

 • Συντάσσουμε τα μηχανογραφικά δελτία σε κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.
 • Πραγματοποιούμε συναντήσεις που επαναλαμβάνονται σε προσωπική βάση, στις οποίες δίνονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των σχολών αλλά και τον τρόπο σύνταξης της σειράς προτίμησης.
 • Με προθυμία συμμετέχουμε ενεργά στον αγώνα του μαθητή μέχρι το τέλος, σε μία τόσο κρίσιμη απόφαση προσανατολισμού για το μέλλον του.

Συμπλήρωση μηχανογραφικών

Συμπλήρωση μηχανογραφικών

Με απόλυτη συνέπεια, ειλικρίνεια και συναίσθηση ευθύνης απέναντι στους μαθητές και στις οικογένειές τους:

 • Συντάσσουμε τα μηχανογραφικά δελτία σε κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.
 • Πραγματοποιούμε συναντήσεις που επαναλαμβάνονται σε προσωπική βάση, στις οποίες δίνονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των σχολών αλλά και τον τρόπο σύνταξης της σειράς προτίμησης.
 • Με προθυμία συμμετέχουμε ενεργά στον αγώνα του μαθητή μέχρι το τέλος, σε μία τόσο κρίσιμη απόφαση προσανατολισμού για το μέλλον του.