Με επίκεντρο την εξειδίκευση…

  • Με την έναρξη των μαθημάτων διατίθεται η βιβλιογραφία του φροντιστηρίου μας για όλες τις τάξεις του Λυκείου, απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Τα βιβλία μας καλύπτουν όλα τα μαθήματα κάθε τάξης και υποστηρίζουν τη μεθοδολογία μας με 61 τίτλους των εκδόσεων του Έψιλον.
  • Αποτελούν προϊόν πολύχρονης συνεργασίας των συγγραφικών μας ομάδων που διαρκώς αναπροσαρμόζεται με ετήσια ανανεώσιμο υλικό, δομημένο στο εκπαιδευτικό μας ύφος και στο κριτικό πνεύμα των εξετάσεων.
  • Διαθέτουμε στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά βιβλία, με πλήθος ασκήσεων και διαφορετικού τύπου εργασίες, ώστε η προετοιμασία των υποψηφίων να ανταποκρίνεται στο πνεύμα και στο επίπεδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΔΙΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Β - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στόχος του βιβλίου είναι να συμβάλλει ειδικότερα στην παραγωγή λόγου στο πλαίσιο του μαθήματος Νεοελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένα διαγράμματα για όλες τις θεματικές ενότητες της Β Λυκείου, κριτήρια αξιολόγησης και επιπρόσθετο πληροφοριακό, υποστηρικτικό υλικό για την εμπέδωση της θεματολογίας.
Η θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής περιλαμβάνει 2 ενότητες με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας και παρουσιάζεται σε μορφή βιβλιο-τετραδίου, ώστε να καταστεί το βασικό εργαλείο δουλειάς και οι μαθητές να καταγράφουν όλες τις πληροφορίες πάνω σε αυτό. Κάθε ενότητα επιλέγει ένα πρωτότυπο κείμενο από την αρχαία ελληνική πεζογραφία, στο οποίο δίνεται λεξιλόγιο και από το οποίο ζητούνται μετάφραση, συντακτική ανάλυση και γραμματικές ασκήσεις. Επιπλέον, με αφορμή το κείμενο της κάθε ενότητας εξετάζονται συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα, που θα πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής μέσα από τη μελέτη της ενότητας, τα οποία αναλύονται επίσης στα Βιβλία: «Συντακτικό» και «Γραμματική».
Η θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής περιλαμβάνει 2 ενότητες με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας και παρουσιάζεται σε μορφή βιβλιο-τετραδίου, ώστε να καταστεί το βασικό εργαλείο δουλειάς και οι μαθητές να καταγράφουν όλες τις πληροφορίες πάνω σε αυτό. Κάθε ενότητα επιλέγει ένα πρωτότυπο κείμενο από την αρχαία ελληνική πεζογραφία, στο οποίο δίνεται λεξιλόγιο και από το οποίο ζητούνται μετάφραση, συντακτική ανάλυση και γραμματικές ασκήσεις. Επιπλέον, με αφορμή το κείμενο της κάθε ενότητας εξετάζονται συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα, που θα πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής μέσα από τη μελέτη της ενότητας, τα οποία αναλύονται επίσης στα Βιβλία: «Συντακτικό» και «Γραμματική».
Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της πρώτης θεματικής ενότητας του γνωστού της αρχαίας Ελληνικής της Γ΄τάξης , που εμπεριέχεται  στο σχολικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά- Φάκελος Υλικού». Έχει ως θέμα την αντίληψη για τη φιλοσοφία και τη σχέση της με τη διαμόρφωση του ανθρώπου. Αφορά στην ερμηνευτική ανάλυση αποσπασμάτων από το φιλοσοφικό έργο του Αριστοτέλη  και του Επίκουρου. Κάθε ενότητα φιλοσοφικού κειμένου περιλαμβάνει Μετάφραση, Ετυμολογικά σχόλια- Παράγωγα, Ερμηνευτικά σχόλια επί του κειμένου, Ερμηνευτικές ερωτήσεις στο πρότυπο των ερωτήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και Λεξιλογικές ασκήσεις.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της δεύτερης και τρίτης θεματικής ενότητας του γνωστού της αρχαίας Ελληνικής της Γ΄τάξης, που εμπεριέχεται  στο σχολικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά- Φάκελος Υλικού». Έχει ως θέμα την δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας, το ρόλο της παιδείας στην αναζήτηση της αλήθειας και το χρέος του φιλοσόφου. Αφορά στην ερμηνευτική ανάλυση αποσπασμάτων από το φιλοσοφικό έργο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Κάθε ενότητα φιλοσοφικού κειμένου περιλαμβάνει Μετάφραση, Ετυμολογικά σχόλια- Παράγωγα, Ερμηνευτικά σχόλια επί του κειμένου, Ερμηνευτικές ερωτήσεις στο πρότυπο των ερωτήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και Λεξιλογικές ασκήσεις.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της τέταρτης και πέμπτης θεματικής ενότητας του γνωστού της αρχαίας Ελληνικής της Γ΄τάξης, που εμπεριέχεται  στο σχολικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά- Φάκελος Υλικού». Έχει ως θέμα τη θέση του ανθρώπου ανάμεσα στους ανθρώπους- ηθική αρετή και τη θέση του μέσα στην πόλη- πολιτική αρετή. Αφορά στην ερμηνευτική ανάλυση αποσπασμάτων από το φιλοσοφικό έργο του Αριστοτέλη. Κάθε ενότητα φιλοσοφικού κειμένου περιλαμβάνει Μετάφραση, Ετυμολογικά σχόλια- Παράγωγα, Ερμηνευτικά σχόλια επί του κειμένου, Ερμηνευτικές ερωτήσεις στο πρότυπο των ερωτήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και Λεξιλογικές ασκήσεις.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της έκτης θεματικής ενότητας του γνωστού της αρχαίας Ελληνικής της Γ΄τάξης, που εμπεριέχεται  στο σχολικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά- Φάκελος Υλικού». Έχει ως θέμα τον άνθρωπο ως πολίτη του κόσμου, τη νέα οικουμένη και την επιμέλεια του εαυτού. Αφορά στην ερμηνευτική ανάλυση αποσπασμάτων από το φιλοσοφικό έργο του Επίκτητου, του Πλουτάρχου και του Μάρκου Αυρήλιου. Κάθε ενότητα φιλοσοφικού κειμένου περιλαμβάνει Μετάφραση, Ετυμολογικά σχόλια- Παράγωγα, Ερμηνευτικά σχόλια επί του κειμένου, Ερμηνευτικές ερωτήσεις στο πρότυπο των ερωτήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και Λεξιλογικές ασκήσεις.
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει ασκήσεις γραμματικής όλων των γραμματικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής. Αποτελεί τη συνέχεια του βιβλίου θεωρίας της Γραμματικής και στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση του μαθητή με τα γραμματικά φαινόμενα. Δομείται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη υπάρχουν ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που σχετίζονται με το ονοματικό και ρηματικό μέρος, ενώ στην δέυτερη υπάρχουν επιλεγμένα αρχαία κείμενα που εστιάζουν σε κάθε γραμματικό φαινόμενο και κειμενοκεντρική προσέγγιση της γραμματικής. Κάθε κείμενο περιλαμβάνει λεξιλόγιο, αρχικούς χρόνους ρημάτων, πίνακες γραμματικών φαινομένων και ασκήσεις.
Περιλαμβάνει το βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής. Κριτήριο επιλογής των λέξεων αποτελεί η συχνότητα και η βαρύτητά τους στα κείμενα.
Το βιβλίο της γραμματικής περιλαμβάνει ενότητες, καθεμιά από τις οποίες παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο. Αναλύει λεπτομερέστατα με πίνακες και θεωρία τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής στο ρηματικό και ονοματικό της μέρος. Περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο αρχικών χρόνων ρημάτων με τη σημασία και τη σύνταξή τους.
Το βιβλίο του Συντακτικού περιλαμβάνει ενότητες, καθεμιά από τις οποίες παρουσιάζει αναλυτικά με θεωρία και παραδείγματα ένα συγκεκριμένο συντακτικό φαινόμενο χρησιμοποιώντας πίνακες με συνοπτική παρουσίαση του φαινομένου καθώς και ασκήσεις σχετικές με αυτό. Στο τέλος όλων των ενοτήτων περιλαμβάνονται ασκήσεις επανάληψης όλων των συντακτικών φαινομένων.
Καλύπτει όλα το φάσμα του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως προς τη θεωρία και την πρακτική εξάσκηση.
Το βιβλίο της ιστορίας έχει στόχο να κάνει τον μαθητή να κατανοήσει και να μάθει με ευκολία την ύλη των εξετάσεων. Περιέχει σχεδιαγράμματα των μαθημάτων του σχολικού βιβλίου, αποσαφηνίζει ιστορικούς όρους και γεγονότα, παραθέτει χρονολογικό πίνακα, ερωτήσεις κατανόησης και πηγές για κάθε κεφάλαιο. Στο παράρτημα ο μαθητής θα βρει χάρτες και καταλόγους πρωθυπουργών της ιστορικής περιόδου που μας ενδιαφέρει.
……..
……..
Το εγχειρίδιο της Β’ Λυκείου διδάσκεται τον πρώτο χρόνο της διετούς προετοιμασίας και καλύπτει τις πρώτες ενότητες του μαθήματος της Πληροφορικής. Περιλαμβάνει αναλυτική μεθοδολογία, πλήθος παραδειγμάτων και μεγάλο εύρος ασκήσεων για εξάσκηση.
Το βιβλίο της Έκθεσης Γ΄ είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο που περιέχει αναλυτικά σχεδιαγράμματα εννοιών, κριτήρια αξιολόγησης με περιλήψεις, ασκήσεις, λογοτεχνικά κείμενα και θέματα εκθέσεων προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και στις ιδιαιτερότητες του νέου τρόπου αξιολόγησης.
……..
Το βιβλίο θεωρίας της Πληροφορικής Γ Λυκείου περιέχει ολόκληρη τη θεωρία του μαθήματος βασισμένη στα σχολικά εγχειρίδια.
……..
Το βιβλίο της Πληροφορικής Γ Λυκείου αποτελεί συνέχεια του βιβλίου της Β Λυκείου. Είναι χωρισμένο σε 6 διδακτικές ενότητες καθεμία από τις οποίες περιέχει μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις καθώς και άλυτες ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Στο τέλος του βιβλίου, υπάρχουν διαγωνίσματα με συνδυαστικές ασκήσεις πάνω σε όλη την ύλη.
Το βιβλίο του Α.Ο.Θ. της Γ Λυκείου έχει σκοπό την κάλυψη της εξεταστέας ύλης, βασιζόμενο στο σχολικό βιβλίο. Στόχος είναι η κατανόηση του μαθήματος μέσω της επίλυσης ασκήσεων, ερωτήσεων του τύπου «σωστό ή λάθος», πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεων ανάπτυξης.
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει παραγραφοποιημένη ολόκληρη τη θεωρία του σχολικού βιβλίου. Επίσης περιέχει απαντημένες συνδυαστικές ερωτήσεις θεωρίας και ερωτήσεις κρίσεως,  υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις με αιτιολόγηση και μεγάλο αριθμό ασκήσεων για λύση.
Το σύγγραμμα αυτό είναι ένα βασικό εγχειρίδιο για τη διετή προετοιμασία στο μάθημα της Φυσικής. Με παρουσίαση της θεωρίας και με κατάλληλα παραδείγματα επιτυγχάνεται εμβάθυνση στις αρχές της μηχανικής υλικού σημείου που διδάσκονται στην Α’ και Β’ Λυκείου. Τέλος πραγματοποιείται διεξοδική ανάλυση στο κεφάλαιο των κρούσεων, το οποίο αποτελεί ένα από τα πέντε κεφάλαια της εξεταστέας ύλης της Γ λυκείου.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα φροντιστηριακό βοήθημα για τους μαθητές που επιθυμούν μια υποστήριξη για τη Φυσική Γενικής Παιδείας και τη Φυσική Προσανατολισμού.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει πλήρως όλα τα κεφάλαια στην ύλη της άλγεβρας της Β Λυκείου. Αποτελείται από επιμέρους ενότητες ανά κεφάλαιο στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και ακολουθούν κατηγορίες ασκήσεων με αναλυτική μεθοδολογία, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις για λύση επί αυτών.
Το βιβλίο Χημείας Β Λυκείου αποτελεί ένα εγχειρίδιο με το οποίο επιχειρείται η εισαγωγή και στη συνέχεια η εμβάθυνση του μαθητή στην Οργανική Χημεία. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναπτύσσονται βασικές έννοιες (ομόλογες σειρές, ονοματολογία, ισομέρεια κ.λ.π.), ενώ στη συνέχεια υπάρχει πλήρης ανάλυση των ιδιοτήτων ορισμένων βασικών ομόλογων σειρών, όπως αλκένια, αλκίνια, αλκοόλες κ.λ.π. Υπάρχει πλήρης καταγραφή της θεωρίας, μεθοδολογίες ασκήσεων, καθώς και πληθώρα λυμένων παραδειγμάτων.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει πλήρως όλα τα κεφάλαια στην ύλη των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Β Λυκείου. Αποτελείται από επιμέρους ενότητες ανά κεφάλαιο στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και ακολουθούν κατηγορίες ασκήσεων με αναλυτική μεθοδολογία, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις για λύση επί αυτών.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει πλήρως τα κεφάλαια των συναρτήσεων του ορίου και της συνέχειας. Αποτελείται από επιμέρους ενότητες ανά κεφάλαιο στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και ακολουθούν κατηγορίες ασκήσεων με αναλυτική μεθοδολογία, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις για λύση επί αυτών.
Στο βιβλίο της Χημείας Γ Λυκείου παρουσιάζεται το σύνολο της ύλης σε μορφή ανεξάρτητων ενοτήτων. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει πλήρη παρουσίαση της θεωρίας, η οποία ακολουθείται από μεθοδολογία ασκήσεων, λυμένα παραδείγματα, καθώς και από ένα μεγάλο πλήθος ασκήσεων προς επίλυση. Οι ασκήσεις κάθε ενότητας είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, από βασικού επιπέδου μέχρι ασκήσεις μεγάλης εμβάθυνσης, καλύπτοντας έτσι πλήρως τις απαιτήσεις του υποψηφίου.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει πλήρως τα κεφάλαια του διαφορικού και του ολοκληρωτικού λογισμού. Αποτελείται από επιμέρους ενότητες ανά κεφάλαιο στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και ακολουθούν κατηγορίες ασκήσεων με αναλυτική μεθοδολογία, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις για λύση επί αυτών.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι μηχανικές ταλαντώσεις, ο ηλεκτρομαγνητισμός καθώς και τα ρευστά. Με πληθώρα εφαρμογών και μεγάλη ασκησιολογία ανά κατηγορία, επιτυγχάνεται κατανόηση και εξοικείωση της ύλης από τους μαθητές μας.
Στο βιβλίο της Χημείας Γ Λυκείου παρουσιάζεται το σύνολο της ύλης σε μορφή ανεξάρτητων ενοτήτων. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει πλήρη παρουσίαση της θεωρίας, η οποία ακολουθείται από μεθοδολογία ασκήσεων, λυμένα παραδείγματα, καθώς και από ένα μεγάλο πλήθος ασκήσεων προς επίλυση. Οι ασκήσεις κάθε ενότητας είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, από βασικού επιπέδου μέχρι ασκήσεις μεγάλης εμβάθυνσης, καλύπτοντας έτσι πλήρως τις απαιτήσεις του υποψηφίου.
Στο σύγγραμμα αυτό γίνεται αναλυτική παρουσίαση της μηχανικής στερεού σώματος, μέσω μιας μεγάλης τράπεζας ασκήσεων. Σκοπός του βιβλίου είναι εξοικειωθεί ο μαθητής με όλες τις βασικές και ειδικές περιπτώσεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει πλήρως όλη την απαιτούμενη θεωρία. Περιέχει όλη τη θεωρία στην ύλη της Γ Λυκείου αναλυτικά και ακολούθως ομαδοποίηση όλων των αποδείξεων, ορισμών, γεωμετρικών ερμηνειών με ερωτήσεις για απάντηση, καθώς και τυπολογία από όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Το βιβλίο χωρίζεται σε ενότητες καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει μετάφραση σε αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο, λεξιλογικά και γραμματικά σχόλια, πλήρη ερμηνευτική ανάλυση του κειμένου, ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης και εξάσκησης του μαθητή, αρχικούς χρόνους των ρημάτων του κειμένου, καθώς και πίνακες με τη θεωρία της γραμματικής
Από τη θεωρία στην πράξη, το παρόν βιβλίο αποτελεί εγχειρίδιο γνώσης και πρακτικής εξάσκησης για τον μαθητή. Περιέχει στοιχεία θεωρίας, σχεδιαγράμματα εννοιών, κείμενα για επεξεργασία, με στόχο την ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια του λόγου και την εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει πλήρως όλα τα κεφάλαια στην ύλη της Άλγεβρας της Α Λυκείου. Αποτελείται από επιμέρους ενότητες ανά κεφάλαιο στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και ακολουθούν κατηγορίες ασκήσεων με αναλυτική μεθοδολογία, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις για λύση επί αυτών.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η απαιτούμενη θεωρία εμπλουτισμένη με λυμένα παραδείγματα που έχουν σαν στόχο την κατανόηση βασικών εννοιών. Σε κάθε ενότητα υπάρχει πληθώρα ασκήσεων χωρισμένων ανά κατηγορία, καθώς και επαναληπτικά θέματα για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών μας.
Στο βιβλίο Χημείας Α Λυκείου επιχειρείται η εισαγωγή του μαθητή στις βασικές έννοιες της Ανόργανης Χημείας. Είναι δομημένο σε ενότητες που αποτελούνται από ανάλυση θεωρίας, μεθοδολογίες ασκήσεων και λυμένα παραδείγματα. Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει με απλό, αλλά τεκμηριωμένο τρόπο, όλα εκείνα τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος της Χημείας, τα οποία θα αποτελέσουν “εργαλεία” στα χέρια του μαθητή στα επόμενα χρόνια του Λυκείου.
Το βιβλίο τεχνικής θα το χρειαστεί ο μαθητής και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Περιλαμβάνει όλη τη θεωρία της Έκθεσης Α-Β-Γ Λυκείου. Περιέχει ασκήσεις για κάθε πιθανή ερώτηση, οδηγίες για τη συγγραφή περίληψης και έκθεσης αλλά και αναλυτικά επιχειρήματα για τον εμπλουτισμό των ιδεών του μαθητή.

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το παρόν βιβλίο υποστηρίζει τον μαθητή στην ουσιαστική προσέγγιση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας . Άρτια επεξεργασμένο επιχειρεί να δώσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη σε ερμηνευτικό , γραμματικό , συντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο. Σε κάθε ενότητα περιέχεται το αρχαίο κέιμενο, η μετάφρασή του, η αντίστοιχη θεωρία καθώς και ασκήσεις εμπέδωσής της.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται με συνοπτικό και μεθοδικό τρόπο, η θεωρία του σχολικού βιβλίου με οργανωμένους πίνακες για την καλύτερη πρόσληψη και εμπέδωση. Στο τέλος κάθε ενότητας παρατίθενται ασκήσεις, διαγράμματα θεωρίας έκθεσης, καθώς και απαντήσεις εκθέσεων σε μορφή σχεδιαγραμμάτων του σχολικού βιβλίου.
Το παρόν βιβλίο συμβάλλει στην εμπέδωση της ύλης των Μαθηματικών Γ Γυμνασίου και περιλαμβάνει αναλυτική θεωρία με παραδείγματα, λυμένες ασκήσεις, ασκήσεις για λύση με τη βοήθεια της μεθοδολογίας και άλυτες ασκήσεις.
Το βιβλίο αυτό είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου της Γ’ Γυμνασίου. Περιέχει πλήρη θεωρία, προσιτή και απλοποιημένη για το μαθητή, ικανό πλήθος ερωτήσεων κατανόησης και ασκήσεων για εξάσκηση, καθώς και λυμένα παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των πιο σημαντικών κεφαλαίων. Μέσα από τα κριτήρια αξιολόγησης και τα επαναληπτικά θέματα, που περιέχει, προετοιμάζει τον μαθητή για τις τελικές εξετάσεις και τον προϊδεάζει για τις απαιτήσεις της Φυσικής του Λυκείου.
Το βιβλίο Χημείας Γ’ Γυμνασίου περιέχει με απλουστευμένο τρόπο τα κυριότερα σημεία της θεωρίας εναρμονισμένο πλήρως με την σχολική ύλη, καθώς και ικανό αριθμό ασκήσεων εμπέδωσης και παραδειγμάτων για την εμβάθυνση του μαθητή στην ύλη αυτή. Μέσα από ερωτήσεις, παραδείγματα, σχέδια και πίνακες, δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή, με εύκολο και ευχάριστο τρόπο, να κατανοήσει πλήρως την ύλη της τάξης και να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις της Χημείας στο Λύκειο.

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το παρόν βιβλίο υποστηρίζει τον μαθητή στην ουσιαστική προσέγγιση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας . Άρτια επεξεργασμένο επιχειρεί να δώσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη σε ερμηνευτικό , γραμματικό , συντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο. Σε κάθε ενότητα περιέχεται το αρχαίο κέιμενο, η μετάφρασή του, η αντίστοιχη θεωρία καθώς και ασκήσεις εμπέδωσής της.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται με συνοπτικό και μεθοδικό τρόπο, η θεωρία του σχολικού βιβλίου με οργανωμένους πίνακες για την καλύτερη πρόσληψη και εμπέδωση. Στο τέλος κάθε ενότητας παρατίθενται ασκήσεις, διαγράμματα θεωρίας έκθεσης, καθώς και απαντήσεις εκθέσεων σε μορφή σχεδιαγραμμάτων του σχολικού βιβλίου.
Στη Β Γυμνασίου μπαίνουν τα θεμέλια των Μαθηματικών για τις επόμενες τάξεις. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την απαραίτητη θεωρία και μεθοδολογία για την επίλυση ασκήσεων, λυμένα παραδείγματα ανά κατηγορία για την καλυτερη εμπεδωση της ύλης, καθώς και ασκήσεις προς επίλυση.
Το βιβλίο αυτό εισάγει τον μαθητή της Β’ Γυμνασίου με απλό και ευχάριστο τρόπο στη «γλώσσα» της Φυσικής επιστήμης. Εναρμονισμένο με τη διδακτέα ύλη προσφέρει στον μαθητή πλήρη και απλοποιημένη την θεωρία, λυμένα παραδείγματα και ικανό πλήθος ερωτήσεων κατανόησης και ασκήσεων εμπέδωσης ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και να εμβαθύνει στις έννοιες της Φυσικής βάζοντας γερά θεμέλια στο μάθημα. Μέσα από τα κριτήρια αξιολόγησης και τα επαναληπτικά θέματα, ο μαθητής προετοιμάζεται, επίσης, για τις τελικές εξετάσεις.
Το βιβλίο της Χημείας Β’ Γυμνασίου με απλό και παιδευτικό τρόπο καλωσορίζει τους μαθητές στο μάθημα της Χημείας κάνοντάς τους να την κατανοήσουν και να την αγαπήσουν. Πλήρως εναρμονισμένο με την διδακτέα ύλη του σχολείου, παρουσιάζει τη θεωρία απλοποιημένη και προσιτή για το μαθητή μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, και τον βοηθά να την εμπεδώσει με ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις.

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το παρόν βιβλίο υποστηρίζει το μαθητή στην ουσιαστική προσέγγιση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας . Άρτια επεξεργασμένο επιχειρεί να δώσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη σε ερμηνευτικό , γραμματικό , συντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο. Σε κάθε ενότητα περιέχεται το αρχαίο κείμενο, η μετάφρασή του, η αντίστοιχη θεωρία, καθώς και ασκήσεις εμπέδωσής της.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται με συνοπτικό και μεθοδικό τρόπο, η θεωρία του σχολικού βιβλίου με οργανωμένους πίνακες για την καλύτερη πρόσληψη και εμπέδωση. Στο τέλος κάθε ενότητας παρατίθενται ασκήσεις, διαγράμματα θεωρίας έκθεσης καθώς και απαντήσεις εκθέσεων σε μορφή σχεδιαγραμμάτων του σχολικού βιβλίου.
Το βιβλίο των μαθηματικών της Α’ γυμνασίου θα οδηγήσει τον μαθητή στην εμπέδωση και αφομοίωση των βασικών εννοιών που διδάχθηκε στο δημοτικό. Περιέχει θεωρία, ερωτήσεις κλειστού τυπου και ασκησεις, ώστε να τον βοηθήσουν  να διευρύνει την μαθηματική του γνώση και σκέψη.