Χωρίς να μειώνουμε την εκπαιδευτική σημασία των υπολοίπων μαθημάτων, το κυρίαρχο εκπαιδευτικό θέμα σ΄αυτή τη βαθμίδα είναι η σωστή διαμόρφωση στην αλληλουχία των Μαθηματικών και της Φυσικής και η ευχέρεια στο χειρισμό της Γλώσσας.

Ο μαθητής μπορεί να διαμορφώσει ένα ευέλικτο πρόγραμμα, επιλέγοντας τα μαθήματα στα οποία ο ίδιος επιθυμεί να υποστηριχθεί γνωστικά.