ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ

Θεωρούμε ότι είναι η σημαντικότερη τάξη υποδομής στο Λύκειο, με εκπαιδευτικές απαιτήσεις που σηματοδοτούν μια νέα πραγματικότητα σε μεγάλη απόσταση από το Γυμνάσιο. Σ΄όλα τα βασικά μαθήματα οι έννοιες θεμελιώνονται με ιδιαίτερα αυστηρή επιστημονική ορολογία, ενώ παράλληλα σε μικρό χρονικό διάστημα απαιτείται συνολική αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο μελέτης, με χαρακτηριστικά την κριτική οπτική και την εμπέδωση μεθοδολογικής αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για εμάς, η ισχυροποίηση του μαθητή με γνώμονα την προαναφερθείσα νοοτροπία, η απόκτηση βάσεων με σοβαρή υποδομή και η διαμόρφωση υψηλής βαθμολογικής επίδοσης στο σχολείο είναι οι τρεις καθοριστικοί παράγοντες πάνω στους οποίους στηρίζουμε την διδακτική μας προσέγγιση στην Α΄ Λυκείου.