Με απόλυτη συνέπεια, ειλικρίνεια και συναίσθηση ευθύνης απέναντι στους μαθητές και στις οικογένειές τους:

  • Συντάσσουμε τα μηχανογραφικά δελτία σε κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.
  • Πραγματοποιούμε συναντήσεις που επαναλαμβάνονται σε προσωπική βάση, στις οποίες δίνονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των σχολών αλλά και τον τρόπο σύνταξης της σειράς προτίμησης.

Με προθυμία συμμετέχουμε ενεργά στον αγώνα του μαθητή μέχρι το τέλος, σε μία τόσο κρίσιμη απόφαση προσανατολισμού για το μέλλον του.