Με απόλυτη συνέπεια, ειλικρίνεια και συναίσθηση ευθύνης απέναντι στους μαθητές και στις οικογένειές τους: