Με επίκεντρο την επιτυχία…

Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σ.Ε.Π.

Τα Σεμινάρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο απευθύνονται σε όλους τους μαθητές και τους γονείς τους και κατά γενική ομολογία έχουν αποδειχθεί χρήσιμα για τους εξής λόγους:

  • συμμετέχουν εξειδικευμένοι ομιλητές – επιστήμονες που κατέχουν άριστα το αντικείμενό τους και γνωρίζουν πώς θα βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές,
  • παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι επαγγελματικές διέξοδοι που προσφέρονται,
  • δίνονται σαφείς οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου,
  • παρέχονται πρακτικές συμβουλές για την ορθή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, ώστε η μελέτη να γίνεται οργανωμένα και μεθοδικά και να ελαχιστοποιείται το άγχος του μαθητή.

Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ατομική συμβουλευτική


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Με στόχο την διερεύνηση των ικανοτήτων και κλίσεων του μαθητή πραγματοποιείται ειδικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και στη συνέχεια ακολουθεί ατομική συμβουλευτική. Το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων δίνει στο μαθητή μια εικόνα σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τους τομείς σπουδών που του ταιριάζουν.


ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Πραγματοποιούνται εξατομικευμένες συναντήσεις με ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού μετά τη διενέργεια του τεστ. Με βάση το ιδιαίτερο προφίλ κάθε μαθητή ο ειδικός προσανατολισμού θα συμβουλεύσει το μαθητή σχετικά με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξει και τις μορφωτικές και επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν σε αυτήν.