Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια που έχετε, επιλέγοντας πρώτα την Ομάδα Προσανατολισμού και στη συνέχεια βάζοντας τους βαθμούς σας (από 0-20) στα αντίστοιχα πεδία και αμέσως θα εμφανιστούν τα μόρια που συγκεντρώσατε. Η υποδιαστολή των δεκαδικών είναι η τελεία (.)

[caldera_form id=”CF5b167f7ba19b8″]