Προσωπικός Υπεύθυνος καθηγητής

Με επίκεντρο το μαθητή και τις ατομικές του ανάγκες….

  • Ο Υπεύθυνος Καθηγητής πραγματοποιεί συναντήσεις με τον μαθητή και συζητά μαζί του για την εκπαιδευτική του πορεία και για τυχόν προβλήματα που ανακόπτουν την εξέλιξή της.
  • Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές του τμήματος, ο υπεύθυνος, αποσκοπεί στην ανάδειξη των μαθησιακών ικανοτήτων του μαθητή και στην ενίσχυση της κατάρτισής του.
  • Γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες κάθε μαθητή του.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξή του σε όλα τα μαθήματα και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις.
  • Τον στηρίζει ψυχολογικά, τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει συνεχώς επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους του.
  • Πέραν των προγραμματισμένων προσωπικών συναντήσεων με τον μαθητή είναι στη διάθεση των γονέων για οποιαδήποτε πληροφορία ή διαχείριση προβλήματος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού μέσω της γραμματείας.