Προσωπικός Υπεύθυνος καθηγητής

Με επίκεντρο το μαθητή και τις ατομικές του ανάγκες….