Με επίκεντρο τον μαθητή και τις ανάγκες του...

Τα φροντιστήρια ΕΨΙΛΟΝ επικεντρώνονται στις ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του μαθητή πραγματοποιώντας:

  • Σεμινάρια διαχείρισης άγχους των εξετάσεων από εξειδικευμένους συνεργάτες ψυχολόγους.
  • Σεμινάρια διαχείρισης χρόνου και αποδοτικών τρόπων μελέτης από ειδικούς επιστήμονες.
  • Προσωπικές συναντήσεις με ειδικό σύμβουλο ψυχολόγο για ορθή διαχείριση του άγχους.
  • Σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων.
  • Κοινωνικές και αθλητικές δράσεις που προάγουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και συμβάλλουν στη ψυχική εκτόνωση και υγεία των μαθητών μας.