Με επίκεντρο τη διαρκή επαφή και επικοινωνία…

Εργαλείο διασύνδεσης του γονέα με τον υπεύθυνο καθηγητή είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία edu4schools του ΕΨΙΛΟΝ, μέσα από την οποία ενημερώνεται άμεσα για την εκπαιδευτική πρόοδο του μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την υπηρεσία παρέχεται ενημέρωση για:

  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των φροντιστηρίων καθώς και το πρόγραμμα διαγωνισμάτων.
  • Τις απουσίες των μαθητών.
  • Τη συνολική αξιολόγηση, προφορική και γραπτή, κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα φοίτησής του.
  • Αναλυτικές πληροφορίες για τη φοίτηση κάθε μαθητή στο φροντιστήριο (ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, τμήμα παρακολούθησης, διδάσκων καθηγητής ανά μάθημα, κ.λπ.).

Επίσης, μέσα από την εφαρμογή  διατίθεται ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, σύστημα προσωπικών ενημερώσεων καθώς και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαθητών και γονέων τόσο με τη Γραμματεία, όσο και με τους καθηγητές.