Συγκρότηση ομοιογενών – ολιγομελών Τμημάτων

Με επίκεντρο την επιτυχία….

Ατομική συνέντευξη του μαθητή με τον Υπεύθυνο σπουδών, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, ώστε με τη διαπροσωπική επαφή να καλλιεργηθεί σταδιακά μια αμεσότητα στην επικοινωνία, στοιχείο απαραίτητο για κάθε επιτυχημένη  συνεργασία.

Συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων 6-8 ατόμων που εξασφαλίζει υψηλή εκπαιδευτική ποιότητα και ομαλούς ρυθμούς στη μετάδοση και αφομοίωση της ύλης. Τα τμήματα συγκροτούνται ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών και την δυναμική του τμήματος.

ΕΨΙΛΟΝ group 3-5 ατόμων για αριστούχους μαθητές με υψηλούς στόχους και επιδόσεις. Ο ολιγομελής τους χαρακτήρας συνδυάζει όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.