Στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους συγκροτούνται διαφορετικές εκπαιδευτικές ομάδες, σύμφωνα με τις ειδικότητες των καθηγητών μας οι οποίες:

  • μελετούν το χρονοδιάγραμμα της διδασκαλίας της ύλης, ανά μάθημα και τάξη,
  • προσδιορίζουν το σχέδιο του μαθήματος, το ετήσιο πρόγραμμα των διαγωνισμάτων και των επαναλήψεων
  • συζητούν για τις μαθησιακές ανάγκες και τις επιδόσεις των μαθητών μας, καθώς και τη διαχείριση μαθησιακών ζητημάτων

Στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται ακόμα τέσσερεις τομείς των εκπαιδευτικών ομάδων, πριν την έναρξη του κάθε κύκλου διαγωνισμάτων, όπου ελέγχεται η περαίωση της ύλης και γίνεται συζήτηση τόσο για τα διαγωνίσματα όσο και για την αναδιαμόρφωση των εκδόσεων.