Με επίκεντρο την εμπέδωση…

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε:

3 κύκλους Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων

Με οργανωμένη ενιαία ομάδα επιτηρητών διεξάγονται στο χώρο μας τρίωρα προγραμματισμένα εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και το ύφος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα Επαναληπτικά διαγωνίσματα ελέγχουν τη γνωστική επάρκεια του μαθητή, ευνοούν την κριτική και συνθετική του σκέψη.

Τεστ Εμπέδωσης ύλης

Ολιγόλεπτα τεστ εξέτασης εκμάθησης της ύλης, εντός ωρών διδασκαλίας.

Ωριαία, εβδομαδιαία διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης, εκτός ωρών διδασκαλίας.

Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης

Με θέματα σταθμισμένης δυσκολίας που επιλέγονται από ομάδες έμπειρων καθηγητών του Ομίλου ΕΨΙΛΟΝ.

Οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης προσιδιάζουν σε αυτές των Πανελληνίων, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών των εξετάσεων.